Förtroendevalda

Namn: Alexander Elofsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2022-05-26 2022-12-31 17