Förtroendevalda

Namn: Anna Ljunggren
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2020-11-26 2022-12-31 19