Förtroendevalda

Namn: Ines Pentmo
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Grundskolenämnden Ersättare 2020-03-20 2022-12-31 16