Förtroendevalda

Namn: Bengt Svensson
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 24
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 24