Förtroendevalda

Namn: Heinz Wellershaus
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gode män enligt lag om fastighetsbildning Godman tätort 2019-02-28 2022-12-31 5
MKB Fastighets AB Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 10
MKB Net AB Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 10
Skånes Kommuner Ersättare 2022-03-04 2022-12-31 87
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-01-19 2022-10-14 94