Förtroendevalda

Namn: Oliver Limachi Hinojosa
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2020-09-04 2022-12-31 13
Skånes Kommuner Ombud 2020-12-23 2022-12-31 45