Förtroendevalda

Namn: Leif Mohlin
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kulturnämnden Ersättare 2021-06-24 2022-12-31 16
Grundskolenämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 24