Förtroendevalda

Malin Ahlström
Namn: Malin Ahlström
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2020-10-30 2022-12-31 22