Förtroendevalda

Kay Lennart Wictorin
Namn: Kay Lennart Wictorin
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 16
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 34
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 38