Förtroendevalda

Anton Sauer
Namn: Anton Sauer
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-15 8
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14 37
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 39