Förtroendevalda

Sara Wettergren
Namn: Sara Wettergren
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Grundskolenämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 18
Skånes Kommuner Ombud 2019-02-01 2022-12-31 20
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 24