Förtroendevalda

Sven-Erik Rasmusson
Namn: Sven-Erik Rasmusson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Fritidsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 8
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 61
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 68