Förtroendevalda

Hasse Hajar
Namn: Hasse Hajar
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-01-05 2022-10-14 70