Förtroendevalda

Namn: Bo Mats Brogren
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2020-10-30 2022-12-31 9
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-10-07 2022-10-14 78
Skånes Kommuner Ersättare 2021-11-18 2022-12-31 78