Förtroendevalda

Namn: Alexandra Thomasson
Titel:
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8