Förtroendevalda

Lisa Stolpe
Namn: Lisa Stolpe
Titel:
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Grundskolenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Malmö Live Konserthus AB Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 11
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 87