Förtroendevalda

Niclas Röhr
Namn: Niclas Röhr
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 21
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 72
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 79