Förtroendevalda

Namn: Linda Eklund
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Skånes Kommuner Ersättare 2021-04-30 2022-12-31 65
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-01-13 2022-10-14 90