Förtroendevalda

Amanda Onsberg Brumark
Namn: Amanda Onsberg Brumark
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kulturnämnden Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Kulturnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2