Förtroendevalda

Mohamed Yassin
Namn: Mohamed Yassin
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 10
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 13
Skånes Kommuner Ersättare 2020-11-26 2022-12-31 63