Förtroendevalda

Namn: Malte Roos
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Grundskolenämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 19