Förtroendevalda

Darko Simic
Namn: Darko Simic
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 74
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 83