Förtroendevalda

Stefana Hoti
Namn: Stefana Hoti
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-06-19 2022-10-16 7
Tekniska nämnden Ledamot 2019-06-19 2022-12-31 7
Skånes Kommuner Ombud 2019-02-01 2022-12-31 17
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-31 2022-10-14 28