Förtroendevalda

Janne Grönholm
Namn: Janne Grönholm
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arbetsmarknads- och socialnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Kommunstyrelsen Ersättare 2021-10-29 2022-10-16 19
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-12-10 2022-10-14 45
Skånes Kommuner Ersättare 2019-02-01 2022-12-31 64