Förtroendevalda

Michael Hård af Segerstad
Namn: Michael Hård af Segerstad
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 5
Malmö Live Konserthus AB Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 7
Kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 79
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 88