Förtroendevalda

Boel Pettersson
Namn: Boel Pettersson
Titel:
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2022-05-26 2022-12-31 20
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 56
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 72