Förtroendevalda

Namn: Luciano Astudillo Carbonell
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arvodeskommittén Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 3