Förtroendevalda

Håkan Ask
Namn: Håkan Ask
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Ägarnämnden Malmö VA Syd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Miljönämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 46
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 81