Förtroendevalda

Namn: Britt-Marie Nilsson
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 0406690920
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25