Förtroendevalda

Eva Hallén
Namn: Eva Hallén
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stiftelsen Malmö Sommargårdar Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-02-01 2022-12-31 17
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 48
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 54