Förtroendevalda

Bo Stefan Claesson
Namn: Bo Stefan Claesson
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Funktionsstödsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Stadsbyggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 80
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 95