Förtroendevalda

Nadja Strand
Namn: Nadja Strand
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-02-01 2022-12-31 18
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 83
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 92