Förtroendevalda

Sedat Arif
Namn: Sedat Arif
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arbetsmarknads- och socialnämnden Ordförande 2020-01-01 2022-12-31 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 6
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 18