Förtroendevalda

Nima Gholam Ali Pour
Namn: Nima Gholam Ali Pour
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad: 072-3917593
Telefon, arbete: 040-341121
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
Grundskolenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 25
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 32
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 47