Förtroendevalda

Arwin Sohrabi
Namn: Arwin Sohrabi
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Styrgruppen för Fairtrade City Ordförande 2019-04-01 2022-10-14 1
Miljönämnden Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Miljönämndens presidium Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Juryn för Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 2
Priskommittén för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 2
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 16
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 48