Förtroendevalda

Helena Nanne
Namn: Helena Nanne
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Finsam Ersättare 2019-02-28 2022-12-31 2
Arbetsmarknads- och socialnämnden Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2018-10-15 2022-10-16 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-01-13 2022-10-16 3
Representationskommittén Ledamot 2021-12-23 2022-10-14 5
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 43