Förtroendevalda

Tony Rahm
Namn: Tony Rahm
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Fritidsnämnden Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ledamot 2020-10-30 2022-12-31 4
Stiftelsen Kockum Fritid Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 7
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-12-20 2022-10-16 22
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 32
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 49