Förtroendevalda

Roko Kursar
Namn: Roko Kursar
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Funktionsstödsnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2018-10-15 2022-10-16 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2018-12-20 2022-10-16 2
Skånes Kommuner Ombud 2019-02-01 2022-12-31 19
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 41