Förtroendevalda

Namn: Roko Kursar
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Funktionsstödsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2022-10-17 2026-10-15 2
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2022-10-17 2026-10-15 2
Krisledningsnämnden Vice ordförande 2022-10-17 2026-10-14 2
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14 12
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2023-01-01 2026-12-31 14