Förtroendevalda

Namn: Louise Arndt
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arbetsmarknads- och socialnämnden Ersättare 2019-11-22 2022-12-31 19
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-10-07 2022-10-14 91