Förtroendevalda

Helena Grahn
Namn: Helena Grahn
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Miljönämnden Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Miljönämndens presidium Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Juryn för Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 3
Priskommittén för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 3
Förbundsstyrelse VA SYD Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 7
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 21
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 76