Förtroendevalda

Andreas Bruzelius
Namn: Andreas Bruzelius
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stiftelsen Kockum Fritid Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Medeon AB Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 2
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 73
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 81