Förtroendevalda

Simon Chrisander
Namn: Simon Chrisander
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Miljönämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Miljönämndens presidium Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Juryn för Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 1
Priskommittén för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 1
Medeon AB Ordförande 2019-07-01 2023-06-30 1
Kommittén för årets stadsbyggnadspris Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 3
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 9
Skånes Kommuner Ombud 2019-02-01 2022-12-31 21