Förtroendevalda

Magnus Olsson
Namn: Magnus Olsson
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad: 0709130799
Telefon, arbete: 341054
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 3
Arvodeskommittén Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 2022-10-16 12
Arbetsmarknads- och socialnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 40