Förtroendevalda

Andréas Schönström
Namn: Andréas Schönström
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-34 10 16
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Ägarnämnden Malmö VA Syd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 2
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 2022-10-16 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-17 2022-10-16 4
Kommittén för årets stadsbyggnadspris Ledamot 2019-01-08 2022-12-31 4