Förtroendevalda

Kami Petersen
Namn: Kami Petersen
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Servicenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Arvodeskommittén Adjungerande 2021-11-16 2022-10-14 7
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-10-07 2022-10-14 92