Förtroendevalda

Patrick Angelin
Namn: Patrick Angelin
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stiftelsen Kockum Fritid Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Tekniska nämnden Ersättare 2020-12-23 2022-12-31 25
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 82
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 90