Förtroendevalda

Ahmad Marof Jaro
Namn: Ahmad Marof Jaro
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-11-01 2022-12-31 22