Förtroendevalda

Anja Nordberg Sonesson
Namn: Anja Nordberg Sonesson
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 0703739042
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Representationskommittén Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 3
MKB Fastighets AB Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 6
MKB Net AB Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 6
Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 7
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 15
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 34
Kommunfullmäktige Andre vice ordförande 2018-10-15 2022-10-14 59