Förtroendevalda

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Namn: Katrin Stjernfeldt Jammeh
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-341014
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 1
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-15 2022-10-16 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2018-10-15 2022-10-16 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 1
Representationskommittén Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4