Förtroendevalda

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Namn: Katrin Stjernfeldt Jammeh
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-341014
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 1
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2022-10-17 2026-10-15 1
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-10-17 2026-10-15 1