Förtroendevalda

Lars-Johan Hallgren
Namn: Lars-Johan Hallgren
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 16
Kulturnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 17
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 89